За Поморие и Местни Избори 2015 на 25.10.2015

Местните избори в общината ни са били винаги един вододел, един момент на избор на посока на движение на местната общност, съобразно разбиранията на избирателите и избирайки ръководителя на движението (кмета), който да гарантира изпълнението на обявените цели и очаквани резултати. Това е един процес на равносметка на постигнатото за изминалия четиригодишен период (2011-2015), за реализираните и нереализирани очаквания, проекти и обявени намерения през призмата на интересите на обществеността. И всичко това трябва да е поставено на везната на сравнението с другите местни черноморски общности, темпове на развитие на икономика, популярност на общината, създадени по-добри условия за обитаване в общинския център и населените места, администриране с прилагане на методи, позволяващи по-бързо, по-качествено, по-ефективно, по-достъпно и некорумпирано обслужване.

В крайна сметка всеки жител на община Поморие ще реши за себе си дали изминалия период удовлетворява или не очакванията му и съответно направи своя избор за бъдещото управление на община Поморие. А този избор ще изкристализира до 25.10.2015 г., като за това ще помогнат със своите виждания за бъдещето и оценка на миналото и всички кандидати за кмет на общината, за общински съветници и кметове на населени места.

Аз също, от позицията на кандидат кмет за община Поморие, ще изложа моето мнение, моите виждания и моите намерения. Ще предложа най-доброто, съобразно опита, който имам и ще посоча пороците в управлението на община Поморие (2011-2015), за да не се повтарят никога вече, за което ще гарантирам.

Ще бъда независим кандидат за кмет на община Поморие, издигнат от инициативен комитет. Този профил на независим кандидат за кмет е най-близък и съвпада напълно с образа на избран кмет на общината, който изначало трябва да бъде кмет на всички жители на общината, да е еднакво отдалечен или обратното – еднакво близък до всички политически формирования налични в общината, да не дели хората на „наши“ и „други“ и съответно така да толерира или игнорира групи общности, хора. Защото в крайна сметка бидейки кмет на всички, той е длъжен да използва, насочва, подпомага целия людски потенциал в цялото си многообразие с една единствена цел: бързо и темпово, без забавяне, развитие на община Поморие, достигане и надминаване върховите налични постижения в съседни общини и получаване за жителите и гостите на общината една по-висока, по-желана, по-надеждна перспектива, за достойно бъдеще на младежите, децата и бъдещите поколения. Ако това успеем да направим за следващите четири години, ще сме изпълнили дълга си в гражданското общество.

Разбира се, конвенционалната практика е партиите да издигат своите кандидати, но внушението, че партийните кандидати имат партиен контрол в действията си и така няма да извършват незаконни действия, е дълбоко провалено в годините на прехода. Те доказаха, че именно „партийният контрол“ над избраните кметове и общински съветници е причината за много и различни по своя характер нарушения, измами, толериране, особено в сектора на обществените поръчки, където нещата са станали неконтролируеми, независимо от многото и добре платени контролни органи.
Не е случаен и факта, че обществеността трайно е намразила политическите партии именно защото те през прехода показаха своята „системност“, спазвайки принципа „ти на мене – аз на тебе“ и всичко на гърба на хората, обществеността, погазвайки интересите им. Или по-точно при смяна на едно правителство с друго, на една партия с друга, извършените беззакония остават ненаказани, оставайки с очакването, че и другите след това ще постъпват така. Какво е това, ако не загниване на партийната система?

Оттук нататък пътищата са два пред партийната система в държавата ни:
– или партиите ще се преустроят в движение и прочистят от тази „системност“ и конформизъм и по този начин да посочат нови хоризонти и избор на народа;
– или държавността бавно и постепенно ще изгасне съвсем и държавата ни става територия.
Може да се появи и българската „Сириза“, но опасенията ми са, че при нас тези неща стават по-бавно, за сметка на това по-експлозивно.
Изобщо партията, който тръгне първа да се самоусъвършенства, ще получи дълъг период на управление на страната ни.

Дотогава, обаче, гражданското общество трябва да е нащрек и да избира своите ръководители и водачи трезво, с аргументи, работещи в полза на хората, на общината, за просперитета на населението. „… и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Поморийска община и да работя за тяхното благоденствие.“ Не случайно това е финалната част от клетвата на кметовете и общинските съветници съгласно ЗМСМА.

Поради съвпадение на ситуацията, можем да видим какво е положението на партийния контрол над действащия кмет в община Поморие. При изборите през 2011 г. партията, която издигна настоящия кмет, има мнозинство в сегашния общински съвет заедно с присъдружна партия (9+2 общински съветника). По силата на внушението, че партията контролира кандидата си, би трябвало тя да не дава възможност за предприемане на действия от страна на кмета и решения на общинския съвет в противоречие с интересите на жителите на общината. Партията да бъде филтър на погрешни, тенденциозни, неаргументирани и вредни действия от страна на кмета, като има стопиращо въздействие върху тях.
Вместо това, обаче, сме свидетели на точно обратното – съгласие с всякакви предложения от страна на кмета, които в различно степен ощетяват общината. Например необяснима е замяната на лятното кино с терен зад общината (замяна тип „кон за кокошка“), при която собственика реализира печалба от строителството на „Малката Москва“ в порядъка на 6-7 млн. лв., а общината получава имот на стойност под 500 хил. лв. и трябва да извърши ремонт за още поне 300 хил. лв. Как се съгласява с предложенията на кмета за тотална разпродажба на общинска собственост, при положение, че това е най-рестриктивния метод за развитие. Вместо дейности и наеми, с постоянен доход, общината получава пари, които изразходва еднократно. Собствеността на общината не е безкрайна и правилният подход е да бъде поддържана и да е носител на доходи вечно, докато съществува субекта община Поморие. Как ще се съгласява с двойното увеличение на администрацията и създаването на абсолютно излишни предприятия – гълтащи парични средства, при положение, че нищо в дейността на общината не се е увеличило като ангажимент и функция. А това е фонд от порядъка на 700-800 хил. лв., който ежегодно изтича през пръстите на кмета, просто ей така. Как ще се съгласява с безумните „сини зони“, ситуирани на отделни улици и велоалеи върху път, за които общината изхарчи безумни и излишни средства от порядъка на 600 хил. лв. И колко още има такива случаи, за които по-късно ще коментираме.

Познавам много хора от община Поморие, много от тях също ме познават. Многократно през годините съм изразявал позициите си, включително и в Общински Съвет – Поморие. Но е редно да кажа няколко думи и за себе си, предвид кандидатурата ми за кмет на община Поморие.

Роден съм в гр. Поморие преди 59 години. Образованието си – основно и гимназиално съм завършил в гр. Поморие. Висшето си образование съм завършил в ВИАС – София, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, конструкции. През годините съм работил в НИСИ – филиал Бургас, „Проектиране и научна дейност“, „Главпроект“ – филиал Бургас, и община Поморие – зам. кмет. След 1991 г. работя със собствена фирма в областта на проектирането, строителния надзор, консултирането на целия процес на строителство. Притежавам лицензи за оценка на недвижими имоти, удостоверение за технически контрол на строителни конструкции. През годините съм проектирал, участвал в строителството и въвел в експлоатация различни по характер обекти – жилищни, обществени, промишлени, производствени. Познавам основно цялата материя в тази област и я прилагам ежедневно в дейността си. Бил съм съветник пет мандата в община Поморие, като съм бил председател на комисия по „Териториално развитие и строителство“ – няколко мандата. През мандат 2007-2011 бях председател на Общински Съвет – Поморие. Имам син и дъщеря.

След като се представих, последователно ще изложа пред Вас това, което мисля, че трябва да се реализира в община Поморие за следващия четиригодишен период. Това ще направя през следващите дни.

Публикувано в Местно управление, Политика в България, Разни. Постоянна връзка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *