Моята програма за развитието на Община Поморие 2015-2019 г.

След анализа, който направих за състоянието на Общината през периода 2011-2015 г., възникнаха много въпроси в разговорите с избирателите и приятелите.

Много от тях резонно поставяха въпроса какъв курс трябва да поеме новото ръководство на Общината, за да се минимизират загубите от отделните непремерени и вредни действия от сегашното управление. Безспорно ще се наложат сериозни мерки за стабилизиране на финансовото състояние на Общината, както и наложителни, незабавни действия по правилното функциониране на администрацията и набелязване на цели за бърза реализация и излизане от „тупиковото“ състояние. Няма да е лесно. Ще има нужда от хора с изключителна грамотност, компетентност, отдаденост на каузата нашият дом Община Поморие да се превърне в най-добре развиваща се и най-привлекателна местна среда. Решен съм това да го направя, с цената на много труд, нерви, но си струва. Резултатът, знам, ще бъде отличен. Като начало представям моите виждания и намерения в изключително съкратен вид за следващия 4 годишен период за развитието на Община Поморие.

Можете да я изтеглите и в Word формат: Programa.docx

Публикувано в Разни | 2 коментара